รับลมหนาวที่ต้าหลี่

Erhai-Lake

Dali-Ancient-City

Cangshan

เมืองภาพยนตร์แปดเทพอสูรมังกรฟ้า

three-pagodas

บ้านโบราณ

บ้านชาวประมง